Уведомление за придобити вземания

Виж всички новини

 

Уважаеми Дами и Господа,
    
На основание чл. 27 ал.1, т.2 от Наредба № 2/2003 г. и съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ви уведомяваме, че Дебитум Инвест АДСИЦ придоби активи, представляващи вземания по сключени договори за кредит между Първа Инвестиционна Банка АД и 19(деветнадесет) броя физически лица, с обща покупна цена 131 161,19 (сто тридесет и една хиляди, сто шестдесет и един и 0,19) лева.

Прегледай документа

Новини
 • 21 / 05 / 2021
  OSA2020

  Уважаеми Акционери,

  Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се пров...


  Прочети повече
 • 14 / 07 / 2020
  OSA2019

  На 17.08.2020...


  Прочети повече